Úvodní strana


 Obec Výrava

Obec Výrava se nachází 15 km severovýchodně od Hradce Králové. První zpráva o Výravě je z roku 1406. K obci patří také místní část Dolní Černilov. Výrava leží v zemědělsky využívané krajině v nadmořské výšce 243 m. Dominantou obce je kaple Narození sv. Jan Křtitele z let 1906 - 07. V obci trvale žije 390 obyvatel. V posledních letech se Výrava stala známou díky koncertům, které pořádá Letní parket Výrava.

Aktuálně

Informace o uzavírce HK - Černilov Libřice


Od 4.7.2016 do 31.8.2016 bude uzavřena silnice Slatina Černilov.
Od 1.9.2016 do 20.11.2016 bude uzavřena silnice Černilov - Libřice.

Informace o objízdných trasách jsou v následujícím dokumentu.
Objízdné trasy

Změny v jízdních řádech:
jízdní řády, které budou platit od 4.7. do 31.8. v souvislosti s uzavírkou silnice II/308 Slatina – Černilov.

Informace k povodním


V letácích naleznete praktické informace a postupy k řešení povodňových situací.

Základní pravidla hygieny

Převařování pitné vody

Likvidace plísní

Postup při sanaci studny

Leptospiróza

Nové knihy v místní knihovně


V mísní knihovně je nově 150 knih z výměnného fondu královéhradecké knihovny.

Odvoz roští a bioodpadu


Oznamujeme občanům, že od 5.3.2016 je možné odvážet roští na čarodejnice. Odvoz bude možný ve středu od 17:00 - 19:00 a v sobotu od 9:00do 12:00. Ukládání roští bude probíhat za dohledu pracovníka obecního úřadu.

Od soboty 26.3.2016 bude v areálu ZDV Výrava přistaven kontejner na bioodpad. Kontejner bude přístupný vždy v sobotu od 17:00 do 18:30 hodin a od května každou středu a sobotu od 17:00 do 18:30 hodin.

Odpady - svozový kalendář a ceník na rok 2016


V příloze naleznete ceník známek za odvoz odpadu a svozový kalendář.
Poplatky za svoz odpadu budeme vybírat od začátku ledna na obecním úřadě. Je možno platit i převodem na účet obce 25420511/0100 , variabilní symbol je číslo popisné, Dolní Černilov má číslo popisné +200, do zprávy pro příjemce uveďte "odpad 2015 + jméno".

Ceník + svozový kalendář

Kolumbárium


Oznámení – obec Výrava uvádí do pronájmu dvanáct dvou a vícemístných urnových schránek v kolumbární zdi na Obecním hřbitově, viz informační leták.
Bližší informace včetně kolumbárního řádu a smlouvy o pronájmu na Obecním úřadu Výrava.