Úvodní strana


 Obec Výrava

Obec Výrava se nachází 15 km severovýchodně od Hradce Králové. První zpráva o Výravě je z roku 1406. K obci patří také místní část Dolní Černilov. Výrava leží v zemědělsky využívané krajině v nadmořské výšce 243 m. Dominantou obce je kaple Narození sv. Jan Křtitele z let 1906 - 07. V obci trvale žije 390 obyvatel. V posledních letech se Výrava stala známou díky koncertům, které pořádá Letní parket Výrava.

Aktuálně

Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje


Obec Výrava obdržela dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje, z programu 16RGI02-0071 na řešení následků povodně v obci Výrava dne 28.5.2016. Výše poskytnuté dotace činí 300.000,- Kč
 

 

Informace k povodním


V letácích naleznete praktické informace a postupy k řešení povodňových situací.

Základní pravidla hygieny

Převařování pitné vody

Likvidace plísní

Postup při sanaci studny

Leptospiróza

Nové knihy v místní knihovně


V mísní knihovně je nově 150 knih z výměnného fondu královéhradecké knihovny.

Odvoz roští a bioodpadu


Oznamujeme občanům, že od 5.3.2016 je možné odvážet roští na čarodejnice. Odvoz bude možný ve středu od 17:00 - 19:00 a v sobotu od 9:00do 12:00. Ukládání roští bude probíhat za dohledu pracovníka obecního úřadu.

Od soboty 26.3.2016 bude v areálu ZDV Výrava přistaven kontejner na bioodpad. Kontejner bude přístupný vždy v sobotu od 17:00 do 18:30 hodin a od května každou středu a sobotu od 17:00 do 18:30 hodin.