Úvodní strana


 Obec Výrava

Obec Výrava se nachází 15 km severovýchodně od Hradce Králové. První zpráva o Výravě je z roku 1406. K obci patří také místní část Dolní Černilov. Výrava leží v zemědělsky využívané krajině v nadmořské výšce 243 m. Dominantou obce je kaple Narození sv. Jan Křtitele z let 1906 - 07. V obci trvale žije 390 obyvatel. V posledních letech se Výrava stala známou díky koncertům, které pořádá Letní parket Výrava.

Aktuálně

Velkoobjemový kontejner


V pátek 31.3. a v sootu 1.4. bude v obci přistaven kontejner na objemný odpad. Kontejner bude umístěn ve dvoře naproti zemědělskému družstvu a přístupný bude v pátek od 17:00 do 18:30 hodin, v sobotu od 10:00 do 12:00 hodin.

Kontejner na bioodpad


od soboty 1.4. bude přístupný kontejner na bioodpad. KOntejner bude přístupný vždy ve středu a v sobotu od 17:00 do 18:30 hodin.

Odpady svozový kalendář a ceník na rok 2017


V příloze naleznete ceník známek za odvoz odpadu a svozový kalendář.
Poplatky za svoz odpadu budeme vybírat od začátku ledna na obecním úřadě. Je možno platit i převodem na účet obce 25420511/0100 , variabilní symbol je číslo popisné, Dolní Černilov má číslo popisné +200, do zprávy pro příjemce uveďte "odpad 2017 + jméno".

Svozový kalendář

Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje


Obec Výrava obdržela z rozpočtu Královéhradeckého kraje tyto dotace: