Úvodní strana


 Obec Výrava

Obec Výrava se nachází 15 km severovýchodně od Hradce Králové. První zpráva o Výravě je z roku 1406. K obci patří také místní část Dolní Černilov. Výrava leží v zemědělsky využívané krajině v nadmořské výšce 243 m. Dominantou obce je kaple Narození sv. Jan Křtitele z let 1906 - 07. V obci trvale žije 390 obyvatel. V posledních letech se Výrava stala známou díky koncertům, které pořádá Letní parket Výrava.

Aktuálně

Informace o ptačí chřipce


V příloze naleznete informace krajské veterinární správy o ptačí chřipce.

Informace o ptačí chřipce

Odpady svozový kalendář a ceník na rok 2017


V příloze naleznete ceník známek za odvoz odpadu a svozový kalendář.
Poplatky za svoz odpadu budeme vybírat od začátku ledna na obecním úřadě. Je možno platit i převodem na účet obce 25420511/0100 , variabilní symbol je číslo popisné, Dolní Černilov má číslo popisné +200, do zprávy pro příjemce uveďte "odpad 2017 + jméno".

Svozový kalendář

Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje


Obec Výrava obdržela dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje, z programu 16RGI02-0071 na řešení následků povodně v obci Výrava dne 28.5.2016. Výše poskytnuté dotace činí 300.000,- Kč
 

 

Informace k povodním


V letácích naleznete praktické informace a postupy k řešení povodňových situací.

Základní pravidla hygieny

Převařování pitné vody

Likvidace plísní

Postup při sanaci studny

Leptospiróza